Grup de Lucru Comunitar pentru rezolvarea problemelor din cartierele orașului Bacău

Ieri am depus un proiect de hotărâre pentru constituirea Grupului de Lucru Comunitar la nivelul municipiului Bacău. Acesta este menit să preia problemele cetățenilor din cartiere astfel încât doleanțele comunității să fie rezolvate cu celeritate la nivelul compartimentelor din Primăria Bacău, dar și de către angajații Societății de Servicii Publice Municipale și ai Poliției Locale, acolo situația o impune.

Ideea de bază este ca problemele colective ale cetățenilor din cartiere să fie luate în discuție și soluționate printr-un mecanism menit să crească răspunderea publică a decidenților locali cu privire la doleanțele din cartiere ale locuitorilor municipiului Bacău.

GLC va fi o structură fără personalitate juridică, cu rol de dialog structurat între municipalitatea băcăuană și substructurile sale care se ocupă de administrarea domeniului public pe de o parte, respectiv asociațiile de proprietari, chiriași și cele care vizează dezvoltarea urbană pe de altă parte.

Grupul de Lucru Comunitar va culege de la asociațiile de proprietari, asociațiile de chiriași și organizațiile non-guvernamentale care au ca scop declarat dezvoltarea urbană cu sediul în municipiul Bacău nevoile, problemele ori sugestiile membrilor acestora cu privire la administrarea domeniului public în cartiere.

Se va reuni cel puțin o dată pe lună, în prezența personalului din cadrul mai multor direcții din subordinea aparatului de specialitateal primarului dar și al reprezentanților Poliției Locale și Societății de Servicii Publice Municipale.

Întâlnirile Grupului de Lucru Comunitar vor fi publice, rezumatul discuțiilor urmând să fie reliefat într-un raport care este transmis primarului și membrilor Consiliului Local și care va fi publicat în maximum 14 zile lucrătoare pe website-ul municipalității.

În acest proces verbal vor fi consemnate toate problemele de interes public ridicate în Grupul de Lucru Comunitar, acestea urmând să fie luate în discuție de către aparatul de specialitate al Primarului și de către structurile din subordinea Consiliului Local în termen de 14 zile lucrătoare.

Fiecare chestiune de interes local trebuie soluționată într-un termen de 30 de zile prin adrese ce vor fi comunicate de municipalitate către asociațiile care au ridicat respectiva problemă.

macheta grup lucru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *