Ședința Consiliului Local Bacău din 29 mai 2024 (rezumatul proiectelor)

Astăzi, de la ora 10:00, are loc o ședința ordinară aferentă lunii mai a Consiliului Local al municipiului Bacău. Pe ordinea de zi se află 35 de proiecte de hotărâre, iar întrunirea urmează să aibă loc, ca de obicei, la Centrul de Afaceri și Expoziții.

01. acordarea titlului de cetățean de onoare domnului jurnalist Ștefan Olteanu;

02. acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata creșelor în sistem privat sau a indemnizației destinată creșterii nepotului/nepoților în valoare de 1.000 de lei pe lună;

03. delegarea serviciului public de amenajare și întreținere a terenurilor/locurilor de joacă pentru copii către Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM);

04. rectificarea bugetului local pe anul 2024;

05. aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici (faza DALI) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării reabilitarea și modernizarea ansamblului Hotel Central și Teatrul Municipal Bacovia. Costul investiției: 97,9 milioane lei, conform devizului întocmit de asocierea Novartis SRL-Caloria SRL.

06. aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru construirea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială în municipiul Bacău;

07. aprobarea documentației tehnico-economice (faza proiect tehnic) pentru reabilitarea și modernizarea locurilor de joacă existente la Grădinița nr. 3o;

08. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Logofăt Tăutu 1 – Neagoe Vodă 14 – Banca Națională 44. Valoarea estimată: 5,5 milioane lei;

09. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Slănicului – Logofăt Tăutu – Neagoe Vodă. Valoarea estimată: 4,25 milioane lei;

10. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Ștefan cel Mare – Iosif Cocea – 22 Decembrie. Valoarea estimată: 11,4 milioane lei;

11. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Garofiței – Castanilor – Mărășești. Valoarea investiției: 14,4 milioane lei;

12. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Carpați nr. 10. Valoarea investiției: 10,9 milioane lei;

13. emiterea avizului pentru schimbarea denumirii Ansamblului Folcloric Busuiocul în Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”;

14. punerea la dispoziție a Teatrului Municipal Bacovia către Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” pentru organizarea unui eveniment educativ în data de 11 iunie 2024;

15. modificarea HCL 75/2024 privind organizarea unor evenimente sportive la Bazinul de înot de către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern;

16. completarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Thermoenergy Group SA;

17. aprobarea planului de selecție și al profilului candidatului pentru demararea procedurii la Thermoenergy Group SA pentru noii administratori;

18 și 19. participarea municipiului Bacău la extinderea rețelei de termoficare: racordarea IPJ Bacău și a CT Grup Școlar Anghel Saligny, Parc, Prefectură;

20. vânzarea cu plata în rate a unei locuințe ANL din str. Bucegi 138A către Gigi O.;

21. emiterea acordului de vecinătate solicitat de către Angela Bogea pentru clădirea de pe str. Oituz (lângă Școala Al. I. Cuza);

22. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut într-un contract de concesiune;

23. prelungirea duratei prevăzute în unele contracte de concesionare;

24. însușirea de către Consiliul Local a întâmpinării formulate în dosarul 919/110/2024;

25 și 26. modificarea organigramei Primăriei Bacău;

27. modificarea comisiilor aferente acordării finanțărilor nerambursabile în baza Legii 350/2005;

28. îndreptarea unei erori materiale strecurate în HCL 166/2024;

29. includerea în domeniul privat a unor bunuri imobile;

30. trecerea în domeniul privat a unui bun în vederea casării;

31. declararea unor terenuri ca bun de uz și de interes public și introeucerea acestora în domeniul public;

32. completarea HCL 75/2024 privind aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA;

33. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA;

34. diverse;

35A. modificarea HCL 539/2023 privind aprobarea taxelor locale în ceea ce privește tarifele de închiriere de la Insula de Agrement prin completarea lor cu două zone: F și G.

Documentația pentru toate proiectele de hotărâre ar trebui să fie publicată aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului, dar și pe YouTube.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *