Update: Ce vom discuta și vota la ședința ordinară din 30.09.2016 a Consiliului Local Bacău

A treia și ultima ședință de luna aceasta a Consiliului Local al municipiului Bacău din care fac parte ca independent este cea ordinară și se va desfășura vineri, 30 septembrie 2016, începând cu ora 10:00, ca de obicei, la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Pe ordinea de zi propusă de primar avem o rectificare bugetară, facilități la transportul public, asigurarea unor spații pentru elevi, Zilele Bacăului 2016, Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice, un festival de muzică contemporană, Thermoenergy, completarea inventarului domeniului privat, un PUZ de aprobat si președintele de ședință pe următoarele 2 luni.

Cele două proiecte depuse săptămâna trecută de mine (privind clarificarea regulamentului pentru transportul public gratuit pentru elevi și completarea regulamenului Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret) lipsesc. Primul l-am înregistrat la primărie pe 19 septembrie, iar pe cel de-al doilea vineri. Sper ca primarul să își îndeplinească obligația și să suplimenteze ordinea de zi cu ele. Sunt cu expunere de motive, cu adresă de înaintare, cu temeiuri legale, cu tot ce trebuie. (au fost puse până la urmă pe ordinea de zi, dar destul de târziu, peste anunțul inițial).

cristian ghinghes independent consiliul local

În fine, iată ce vom dezbate și vota la ședința ordinară de vineri, 30 septembrie:

 • 1. proiect privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli respectiv a Programului de investiții pe anul 2016.

Nu vă agitați cu proiectul de pe site-ul primăriei. Cu greu am găsit expunerea de motive abia pe la pagina 47. Rezumatul rectificării propuse:
– Direcția de Asistență Socială primește 1.765.000 în plus: 850.000 pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap grav și 915.000 lei pentru legitimații și abonamente la transportul public pentru categoriile defavorizate din municipiul Bacău.
– 50.000 de lei în plus pentru parteneriate și evenimente culturale de interes local;
– s-au tăiat 242.620 lei de la PMUD (a fost adjudecat contractul cu o valoare mai mică), dar a fost suplimentată actualizarea SIDU (strategiei integrate de dezvoltare urbană) cu 60.000 lei;
– se iau 750.940 lei alocați construirii modulului cu destinație de biroului de la Centrul Expozițional;
– se alocă 885.940 lei în plus la capitolul Protecția Mediului: 135.ooo lei pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Bacău și 750.940 lei în plus pentru conducta de apă ce subtraversează albia râului Tazlăul Sărat;
– se alocă 47.620 lei în plus pentru reabilitarea pasajului subteran CFR.

Gara Bacau

 • 2. proiect privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2016 şi încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău;

Conform proiectului, vor beneficia de transport gratuit persoanele cu handicap grav și asistenții lor personali, veteranii și văduvele de război, luptătorii de Revoluție, urmașii eroilor martiri, pensionarii la limită de vârstă, pensionarii de invaliditate, pensionarii anticipat sau anticipat parțial, respectiv pensionarii de urmaș care au împlinit vârsta de 60 de ani, a căror pensie e mai mică de 1.050 lei brut. De asemenea, donatorii onorifici de sânge beneficiază de reducere 50% la abonamente.

 • 3. proiect pentru punerea la dispoziţie gratuit a unor spaţii, în vederea desfăşurării de activităţi de educaţie şi învăţământ de către elevii din unităţile de învăţământ liceal, profesional și tehnic din municipiul Bacău şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi;

E ceea ce am spus la ședința din 12 septembrie 2016 atunci când s-a discutat și votat falsa rezolvare a programului „Școală după școală”. De fapt, primarul a propus doar punerea la dispoziție a unor spații pentru activitățile extrașcolare ale elevilor din ciclurile gimnazial și primar, iar eu am venit cu amendamentul să includem și liceenii. Consilierii PSD-PMP-ALDE n-au fost de acord cu amendamentul meu doar de dragul de a vota împotriva mea. Vineri au pe masă un proiect care prevede exact ceea ce propuneam eu prin simpla adăugare a unui cuvânt la proiectul votat pe 12 septembrie. Mă bucur că s-au „răzgândit”. 🙂

 • 4. proiect pentru organizarea Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 7-9 octombrie 2016, cu finantare de la bugetul local;

Pentru primele zile ale orașului organizate sub administrația PSD-PMP-ALDE, primarul Cosmin Necula propune ca locație parcul de lângă Bazinul Olimpic. Suma propusă pentru organizarea festivalului e destul de mică, de 158.400 lei: 26.000 lei pentru scenă, sonorizare, lumini, efecte speciale, regie de spectacol și servicii videotehnice, respectiv 132.000 lei pentru plata a patru soliști de muzică ușoară, cică „aleși din topul artiștilor de renume” (așa scrie-n proiect). Zero precizări legate de programul festivalului sau de acești „artiști de renume”.

 • 5. proiect pentru participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Generală a Pensionarilor din Județul Bacău la organizarea evenimentului „Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice”;

O simțiți? Cum pe cine? Campania, campania electorală pentru parlamentare. Vine, e aproape, iar PSD face exact ceea ce condamna la administrația liberală: eveniment electoral cu pensionarii. Primarul Necula cere aprobarea a 27.000 de lei pentru o masă festivă pe care vrea să o închine tuturor organizațiilor de pensionari și membrilor Centrului de zi „Clubul Pensionarilor 60+” de Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice.

cosmin necula popovici consiliul local constituire

 • 6. proiect rivind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău, la organizarea celei de a XXX – a ediţie a Festivalului Internaţional ”Zilele Muzicii Contemporane”, ce se va desfăşura în perioada 1 – 5 octombrie 2016.

Suma cerută: 38.000 lei din 106.400 lei (bugetul total al festivalului). În perioada 1-5 octombrie, la Ateneu vom putea vedea Orchestra Națională de Tineret – dirijor Cristian Mandeal, Orchestra Filarmonicii noastre – dirijor Ovidiu Bălan, Ansamblul Archeus – dirijor Liviu Dănceanu, Filarmonica Banatul-Timișoara – dirijor – Cezar Verlan (invitat special: Daniel Kientzy).

 • 7. proiect privind aprobarea schimbului de locuințe sociale între doamna Manoliu Gina și doamna Ciucă Laura și încheierea de contracte de închiriere;

V-aș spune despre ce e vorba, dar proiectul lipsește atât de pe site, cât și din mapa ce mi-a fost furnizată de aparatul de specialitate pe e-mail. Cine știe, poate apare până la ședință… 🙂

 • 8. proiect privind completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/2014.

E vorba de o procedură ce trebuie realizată în urma achiziției „demontare și montare 12 bucăți transformatoare de curent 110 Kv”. Trebuie înscrise în inventarul public al municipiului și apoi transmise către Thermoenegy, prin completarea contractului de delegare prin concesiune a servicilui de alimentare cu energie termică.

 • 9. proiect privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Suprafețe de teren care nu sunt evidențiate în inventarul bunurilor ce aparțin de domeniul privat al municipiului și pentru care se vor întocmi documentații cadastrale.

 • 10. proiect privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către E-ON Distribuţie România asupra unei suprafeţe de teren situate în Bacău, str. 1 Mai;

Pentru o lucrare a E-ON distribuție în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor din strada 1 Mai numerele 58 și 60 (Arena Residence – Urban Building).

 • 11. proiect privind aprobarea PUZ pentru construirea a 5 locuințe – etapa 1 și împrejmuire teren, str. Lupeni, nr. 50A (cartier Șerbănești), beneficiari Doru Cătălin și Doru Daniela;
 • 12. proiect privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru lunile octombrie și noiembrie 2016.

sedinta-consiliul-local-august-2016

Update (joi, 29 septembrie, ora 21:30): peste programarea din dispoziție, Primăria Bacău a adăugat alte 5 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței.

 • 13A – proiect pentru stabilirea cuantumului chiriei aferente locuințelor ANL din mun. Bacău pentru titularii de contracte de închiriere a căror durată a expirat după data de 31.07.2015, pentru contractele de închiriere care s-au încheiat după această dată, precum și stabilirea sumelor reprezentând recuperarea investiției și cuantumul chiriei;

În urma acestui proiect propus de viceprimarul Dragoș Ștefan, chiriașii cu vârsta de până la 35 de ani vor plăti mult mai mult (230 de lei/lună în loc de 86 de lei). Pentru cei cu vârsta de peste 35 de ani, creșterile nu sunt semnificative: 10-20 lei/lună.

De asemenea, i-am solicitat noului primar Cosmin Necula să convoace consiliul după ce modificăm regulamentul cu amendamentele tinerilor pe care fostul executiv și fostul Consiliu Local nu le-au luat în seamă în luna februarie.

 • 13C – proiect pentru modificarea HCL nr. 239/2016 privind facilitățile elevilor la transportul public în comun, propus de mine. Detalii aici.

Proiectul prevede eliminarea a două lucruri din acea hotărâre: chestiunea cu prezentarea dovezii că elevii au nevoie de transport și cea cu “spre/și de la școală”, sintagme care de altfel fac acest regulament nelegal în raport cu articolul 84 din Legea Educației Naționale.

Dacă acest proiect nu va fi adoptat, majoritatea elevilor care învață în municipiul Bacău dar care nu au domiciliul în oraș vor rămâne în continuare fără abonamente subvenționate la transportul public.

 •  13D – proiect pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul ”Protecție conductă de transport apă Dn 800 mm, la subtraversarea albiei râului Tazlăul Sărat”;
 • 13E – proiect prin care se ia act de datoria municipiului Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, către SC Thermoenergy Group SA Bacău;

În baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de furnizare a energiei electrice încheiat între municipalitate și Thermoenergy, municipiul Bacău are către SC Thermoenergy Group SA o datorie de 22,5 milioane de lei, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice către populație.

–––––––––––––––-

Proiectele de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

La fel și ședințele comisiilor. Așadar, pentru discutarea documentelor și avizarea proiectelor ce urmează a fi dezbătute și votate la ședință, au fost programate următoarele ședințe de comisii:

Nr.Crt. Comisia de specialitate Data desfășurării ședinței de comisie Locul desfășurării ședinței de comisie
1 Comisia nr. 1 – pentru activități economico-financiare, buget, investiții joi,
29.09.2016
10:00
Biroul nr. 41 (et. 4)
Primăria Bacău
2 Comisia nr. 2 – pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și ocrotirea monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie joi,
29.09.2016
15:00
Biroul nr. 41 (et. 4)
Primăria Bacău
3 Comisia nr. 3 – pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică joi,
29.09.2016
10:00
Biroul nr. 48 (et. 4)
Primăria Bacău
4 Comisia nr. 4 – pentru activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport joi,
29.09.2016
14:30
Biroul nr. 48 (et. 4)
Primăria Bacău
5 Comisia nr. 5 – pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești miercuri,
28.09.2016
14:00
Biroul nr. 41 (et. 4)
Primăria Bacău

Din comisia numărul 5 fac eu parte, fiind secretar al acestui organism.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate sau modificate la aceste proiecte?

2 thoughts on “Update: Ce vom discuta și vota la ședința ordinară din 30.09.2016 a Consiliului Local Bacău

 1. Sal! Asta cu zilele, este un mare bulshit! Acum ceva timp, primarul clama sus si tare, ca nu mai vrea balci! Direct balci face! Mici, betivi si tiribombe! Cultura pe gratar! Marghiol si Lucica consilierul via Dumbrava!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *