Ședința Consiliului Local Bacău din 28 septembrie 2023 (rezumatul proiectelor)

O ședință maraton a Consiliului Local, cu aproape 60 de puncte pe ordinea de zi, începe astăzi, la ora 11:30, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”. Din motive personale sunt plecat din localitate și nu voi fi prezent în sală, dar voi participa online la ședință și voi interveni la proiectele unde este necesar acest lucru.

Până atunci, vă las cu rezumatele tuturor proiectelor, așa cum v-am obișnuit înainte de fiecare ședință a forului deliberativ local.

01. premierea sportivului Nica Renato (CSM Bacău) și a antrenorului acestuia, Relu Auraș, fiecare cu suma de 6.250, pentru rezultatele obținute la Campionatele Europene de Box 2023;

02. actualizarea numărului elevilor beneficiari de burse în anul școlar 2022-2023 în baza datelor comunicate de către IȘJ Bacău și Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”;

03. declararea unor terenuri din str. Constantin Ene și Calea Mărășești ca bunuri de uz și de interes public local în vederea modernizării Parcului Cancicov;

04. modificarea rețelei școlare pentru anul 2023-2024 prin adăugarea Grădiniței Moncler;

05. înființarea Autogării Sud din incinta parcării Aeroportului Internațional „George Enescu”;

06. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru realizarea coridorului pentru deplasări nemotorizate Promenada Bistriței. Valoarea investiției: 7,1 milioane lei;

07. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru construirea unei centrale de cogenerare hibridă. Valoarea investiției: 224 milioane lei. Conform expunerii de motive, proiectul urmează să fie depus în cadrul Fondului pentru modernizare (OG 60/2022);

08. modificarea HCL 9/2022 privind construirea unui bloc pentru specialiștii din sănătate în sensul în care se actualizează documentația tehnico-economică pentru asigurarea agentului termic prin rețeaua de termoficare a municipiului, cofinanțarea ridicându-se acum la 1,25 milioane lei (fără TVA);

09. aprobarea unei solicitări către Consiliul de Administrație al Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB) SA pentru convocarea de îndată a AGA pentru demiterea din funcție a directorului pe fondul gestionării ultimelor avarii la aducțiunea de apă;

10. rectificarea bugetului local aferent anului 2023, conform expunerii de motive;

11. mandatarea Thermoenergy Group SA să demareze în regim de urgență procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire;

12 și 13. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară „Radu Beligan” către ACS Adamas și către Asociația Culturală Divas pentru două evenimente realizate în asociere;

14. alocarea 50.000 de lei pentru achiziționarea unor servicii de asistență juridică pentru procesele municipalității cu CRAB SA, precum și cu alte entități, cauze ce au ca obiect Rezerva de apă a municipiului Bacău;

15. aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea imobilului de spații comerciale și locuințe colective S+P+9E în str. Teiului nr. 11A, între Parcul Făgăraș și baza SOMA, beneficiari fiind Mocanu Vasile și Mocanu Maria;

16. emiterea acordului de vecinătate către Radu Mariana pentru schimbarea destinației din locuință în restaurant a imobilului din str. Vasile Alecsandri nr. 8;

17. completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de termoficare în sensul transmiterii către Thermoenergy Group SA a mai multor mijloace fixe rezultate ca urmare a finalizării proiectului de modernizare a rețelelor secundare;

18. completarea HCL 310/2018 privind trecerea construcțiilor ANL din proprietatea publică a municipiului în cea a statului cu o serie de imobile;

19. prelungirea duratei prevăzute într-un contract de concesionare încheiat cu Turcu Alexia-Paula pentru terenul de 30 mp din str. Mioriței nr. 12, ocupat de un spațiu comercial;

20. transmiterea dreptului de concesiune din unele contracte de concesionare;

21. aprobarea listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor ANL destinate închirierii – 12 apartamente repartizate;

22. îndreptarea unei erori materiale strcurate în HCL 59/2023 privind lista nominală cu solicitanții care au acces la locuințele ANL;

23. aprobarea listei nominale cu anularea repartițiilor unor solicitanți care au renunțat la acestea;

24. stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local

25. modificarea organigramei Primăriei Bacău prin mutarea și transformarea mai multor posturi ocupate și vacante:
– funcția publică vacantă de referent clasa III de la Compartimentul Evidență și Relații Consiliul Local din cadrul Serv. Adm. Publică Locală se transformă în funcția publică de consilier clasa I;
– funcția contractuală vacantă de inspector specialitate grad IS de la Compartimentul GIS (Serviciul Urbanism) se mută definitiv la Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat din cadrul Serviciului Evidență Patrimoniu (Direcția Patrimoniu);
– se mută doamna Năstase Daniela (inspector IA S) de la Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat (Direcția Patrimoniu) la Compartimentul Planificare și Mobilitate Urbană, Monumente (Direcția Urbanism);
– se mută dl. Păduraru Andrei (funcționar consilier I asistent) de la Biroul autorizații în construcții (Direcția Urbanism) la Compartimentul urmărire lucrări (Direcția Patrimoniu);
– funcția publică vacantă de consilier I debutant se mută de la Compartimentul urmărire lucrări (Direcția Patrimoniu) la Structura întreținere patrimoniu (Direcția Patrimoniu);
– funcția contractuală vacantă de inspector debutant de la Compartimentul cadastru (Direcția Patrimoniu) se mută la Compartimentul evidență patrimoniu (Direcția Patrimoniu) și se transformă în inspector II S;
– funcția contractuală vacantă de inspector debutant de la Compartimentul cadastru (Direcția Patrimoniu) se mută la Compartimentul exploatare fond locativ și gestonare spații/terenuri (Direcția Patrimoniu) și se transformă în inspector II S.
– mutarea definitivă, cu repartizarea posturilor, a doamnelor Jicu Niculina și Farcaș Maria de la Secția parcuri spații verzi la Serviciului administrare clădiri din cadrul Direcției Patrimoniu.

26. închirierea prin licitație publică a 3 parcele de teren din incinta Oborului Șerbănești;

27. închirierea prin licitație publică a unui teren de 11,25 mp din str. Aprodu Purice nr. 9 în vederea amplasării unui container pentru desfășurarea de activități comerciale;

28. desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2023-2024;

29, 30, 31, 32, 33, 34 și 35. vânzarea mai multor bunuri imobile din patrimoniul municipiului Bacău în baza dreptului de preempțiune (locuințe ANL, terenuri concesionate);

36. modificarea organigramei Primăriei Bacău ca urmare a finalizării perioadei de stagiu în privința mai multor angajați;

37. modificarea organingramei Poliției Locale ca urmare a promovării în grad în privința a 5 angajați;

38. modificarea organigramei Serviciului Municipal de Utilități Publice (SMUP) ca urmare a promovării a doi angajați;

39. aprobarea regulamentului de ordine interioară al Bazinului de înot;

40. acordarea diplomei și plata unui premiu de 1.000 de lei celor 40 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până pe 22 august 2023;

41. apartamentarea PT 9 din str. Carpați în două spații: 71,1 mp și 159,6 mp;

42. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat;

43. analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea acestei activități;

44. însușirea de către Consiliul Local a întâmpinării formulate în dosarul 1721/110/2023 de pe rolul Tribunalului Bacău: Julia Biju SRL vs. Consiliul Local în ceea ce privește Regulamentul activităților comerciale;

45. soluționarea prin respingere a plângerii prealabile formulate de Asociația Victimelor Abuzurilor Statului de Drept din România împotriva HCL 291/2021 privind demolarea garajelor din mun. Bacău;

Proiecte comunicate peste ordinea de zi:

46A. aprobarea contribuției de 385.904 lei la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană (ADIZM) Bacău pentru anul 2023;

46B, 46C, 46D, 46E. vânzarea prin licitație a 4 terenuri din str. Erou Ciprian Pintea (lângă Stadionul Municipal) pentru amenajarea unor parcări private;

46F. actualizarea bugetului traseului pentru biciclete semicircular Mioriței cu noile valori ale devizului: 8,49 milioane lei;

46G. aprobarea studiului de fezabilitate și a investițiilor pentru participarea municipiului Bacău la proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată. Valoarea acestora se ridică la 471 de milioane de lei, iar cofinanțarea aferentă UATM Bacău este de 8,8 milioane lei;

46H. aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor la apă;

46I. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru reabilitarea Bazei sportive Lucrețiu Avram (Proletarul). Valoarea investiției: 11,1 milioane cu TVA;

46J. modificarea prețului local de facturare a energiei termice, astfel încât primarul Viziteu cere majorarea prețului la gigacalorie pentru populație: de la 263 lei/gigacalorie la 331 lei/gigacalorie, prin diminuarea subvenției acordate de la bugetul local;

46K. aprobarea documentației tehnico-economice (faza proiect tehnic) pentru renovarea integrată a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”. Valoarea investiției: 50,5 milioane lei cu TVA;

46L. stabilirea mandatului reprezentantului în AGA SC CRAB SA din 2 octombrie 2023.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *