Ședința Consiliului Local Bacău din 28 martie 2024 (rezumatul proiectelor)

Astăzi se desfășoară ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău, începând cu ora 9:00, pe ordinea de zi fiind 42 de proiecte și o serie de informări importante la rubrica diverse.

Ca de obicei, puteți citi rezumatul tuturor proiectelor de pe ordinea de zi:

01. acordarea unui premiu în valoare de 5.000 de lei domnului Șova Costache pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

02. acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu în valoare de 1.000 de lei celor 80 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie;

03. modificarea HCL 93/2021 privind tichetele valorile pentru pensionari, în sensul modificării pragului la 2.100 lei brut/lună ca urmare a majorării punctului de pensie;

04. aprobarea sumei de 105.000 lei (fără TVA) pentru aprobarea unor cheltuieli de protocol;

05. concesionarea prin licitație publică a unui teren de 2.455 mp din str. Calea Moldovei nr. 96-98 (aferent Centrului de pregătire protecție civilă), la modicul preț de 16.105 lei, în vederea întreținerii, împrejmuirii și amenajării acestuia. Proiectul este propus de primarul Stanciu-Viziteu, la solicitarea domnului Neculcea Ioan;

06. declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local a unor terenuri și zone din municipiul Bacău în vederea resistematizării:
– zonele situate între blocurile nr. 13-15 str. Alecu Russo și str. Milcov nr. 112, în suprafață totală de 156,37 mp;
– zona str. Ardealului bl. 21, în suprafață de 106,95 mp;
– zona str. Letea nr. 2, 8-10, în suprafață totală de 379,77 mp;
– zona str. Alecu Russo nr. 57, în suprafață totală de 622,08 mp;
– zona str. Calea Republicii nr. 1, în suprafață totală de 279,39 mp;
– zona str. Oituz nr. 1 – Biserica Sf. Ioan, în suprafață de 45,76 mp;
– zona str. Mioritei nr. 14, în suprafață totală de 166,77 mp;
– zona str. Călugăreni nr. 5-7, în suprafață totală de 758,67 mp;
– zona str. Erou C. M. Hassan nr. 14-22 și str. Avram Iancu nr. 1A, în suprafață totală de 472,93 mp;
– zona str. Prelungirea Bradului nr. 131, în suprafață de 763,40 mp;
– zona str. Bucegi nr. 136-140, în suprafață totală de 1288,12 mp.

07. participarea la programul de termoficare și eșalonarea multianuale a proiectului pentru dezvoltarea pieței de energie termică – racordarea la sistemul de termoficare a Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC);

08. modificarea și completarea HCL 9/2022 privind construirea unui bloc de locuințe ANL destinate închirierii în str. Teiului nr. 13 (Ansamblul Bucegi III C), în sensul actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici;

09. punerea la dispoziție a Teatrului Municipal Bacovia către Fundația „Sf. Ioan Bosco” în vederea organizării unei piese de teatru „Tânărul Croitor” în 3 zile (23, 29 și 30 aprilie 2024);

10. punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară „Radu Beligan” cu titlu gratuit și caracter temporar către Fundația Teatrală „Neghiniță”, în perioada 17-19 mai 2024, și a Teatrului Municipal Bacovia în perioada 17-18 mai și 21-22 iunie 2024, în vederea organizării Festivalului Internațional de Teatru, Muzică și Dans pentru Copii și Tineri „Neghiniță”;

11. darea în folosință gratuită către Spitalul de Pneumoftiziologie în scopul asigurării asistenței medicale a unor echipamente medicale de radiologie (computer tomograf și aparat radiologic cu preluare digitală a imaginii);

12. transmiterea, cu titlu gratuit, a dreptului de proprietate asupra unui teren de 274 mp din str. Pictor Ion Andreescu nr. 18 către Biserica Creștină după Evanghelie „Filadelfia” pe care în prezent se află construcțiile aferente acestui așezământ de cult;

13. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Thermoenergy Group SA pe anul 2024 și mandatarea împuterniciților în AGA în acest sens:
– venituri: 192,8 milioane lei;
– cheltuieli: 191,8 milioane lei;
– rezultat preconizat la : profil de 1 milion de lei.

14. aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri încheiat cu SOMA SRL;

15. aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de depozitare a deșeurilor și operare a instalațiilor încheiat cu Eco-Sud SA;

16. stabilirea mandatului reprezentantului în AGA Companiei Regionale de Apă (CRAB) din 29.03.2024 privind indicatorii de performanță, planul de administrare și contractele de mandat;

17, 18, 19, 20 și 21. vânzarea cu plata în rate a unor locuințe ANL chiriașilor din contract;

22 și 23. vânzarea a două locuințe sociale chiriașilor din contractele din str. Alecu Russo nr. 33/A/51, respectiv din str. Prelungirea Bradului nr. 113/B/8;

24. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;

25. prelungirea duratei prevăzute în unele contracte de concesionare;

26 și 27. plata cotizației pentru anul 2024 atât către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană (ADIZM) Bacău în valoare de 382.894 lei, cât și către Asociația Administratorilor de Piețe în valoare de 3000 de lei;

28. aprobarea cuantumului chiriei și a sumelor privind recuperarea investiției aferente locuințelor ANL pentru anul 2024;

29. aprobarea programului unitar de acțiune pentru combaterea vectorilor și dăunătorilor din municipiul Bacău;

30. modificarea organigramei Primăriei Bacău: 3 posturi vacante în vederea scoaterii la concurs, respectiv 4 funcții contractuale ocupate deja la nivelul Direcției Patrimoniu;

31, 32, 33 și 34. închirierea prin licitație publică a mai multor spații comerciale din Piața Centrală:
– 27 de module comerciale;
– 4 spații din hala de lactate;
– 9 mese comerciale de pe terasa de flori;
– 6 amplasamente pentru flori și produse industriale;

35. închirierea prin licitație publică a 25 de parcele de teren din Bazarul Milcov în vederea desfășurării activității de comercializare produse industriale;

36. modificarea HCL 384/2023 privind închirierea prin licitație publică a unui teren de 11,25 mp din str. Aprodu Purice nr. 9 în vederea amplasării unui container pentru desfășurarea de activități comerciale, în sensul modificării prețului de pornire;

Așa cum am mai precizat, această închiriere nu îndeplinește condițiile de legalitate, având în vedere că se suprapune peste suprafețe înscrise în Registrul spațiilor verzi;

37. includerea în domeniul privat a unui teren extravilan de 22.196 mp;

38 și 39. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe din străzile Ștefan cel Mare și Oituz;

40. majorarea valorii de inventar a unui bun din domeniul public (Parc Bicaz) și introducerea în inventarul domeniului public a Centrului de documentare și informare cu biblioteca integrată și cabinete de specialitate de la Colegiul N.V. Karpen;

41A. punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară „Radu Beligan” către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pentru organizarea sesiunii de formare „Generație fără bariere – suntem altfel” în data de 6 aprilie 2024;

41B. actualizarea și majorarea tarifelor pentru administrarea cimitirelor, la propunerea Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) SA, așa cum a relatat și Ziarul de Bacău.

Documentația pentru toate proiectele de hotărâre ar trebui să fie publicată aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului, dar și pe YouTube.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *