Ședința Consiliului Local Bacău din 4 iulie 2024 (rezumatul proiectelor)

Ședința ordinară aferentă lunii iunie, care trebuia să se desfășoare, conform legii, luna trecută, a fost programată pentru ziua de astăzi, începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții. Este prima dată după foarte mulți ani când se întâmplă această anomalie și primarul are datoria să explice de ce a convocat-o abia acum și de ce atât de târziu.

Ordinea de zi este diversă, cu aproape 50 de probleme și proiecte care vor fi dezbătute și supuse aprobării. Rezumatul acestora, ca de obicei, în rândurile de mai jos.

01. transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra unor imobile aferente fostului Liceu Letea (internat de 2885 mp și teren de 5448 mp) către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în vederea înființării unei structuri de învățământ vocațional religios în municipiul Bacău;

02. aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea sistematizării verticale pentru construirea creșei de 110 locuri în Calea Romanului nr. 144. Valoare totală: 2,19 milioane lei (cu TVA), conform devizului întocmit de Inkshape SRL Iași;

03. completarea HCL 132/2024 privind aprobarea înființării unor activități finanțate integral din venituri proprii pentru domeniul învățământ în dreptul Școlii Gimnaziale Dr. Alexandru Șafran;

04. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Logofăt Tăutu 1 – Neagoe Vodă 14 – Banca Națională 44. Valoarea estimată: 5,5 milioane lei;

05. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Slănicului – Logofăt Tăutu – Neagoe Vodă. Valoarea estimată: 4,25 milioane lei;

06. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Ștefan cel Mare – Iosif Cocea – 22 Decembrie. Valoarea estimată: 11,4 milioane lei;

07. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Garofiței – Castanilor – Mărășești. Valoarea investiției: 14,4 milioane lei;

08. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Carpați nr. 10. Valoarea investiției: 10,9 milioane lei;

09. rectificarea bugetului local aferent anului 2024;

10. modificarea și completarea HCL 286/2023 privind contractarea de către Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) și a unei finanțări rambursabile externe de până la 22 de milioane de euro și garantarea de către municipiul Bacău a acestei finanțări cu o valoare de până la 8,8 milioane euro;

11. aprobarea contractului de garanție și indemnizare privind finanțarea externă rambursabilă contractată de CRAB și aprobarea contractului de asistență pentru proiect care urmează să fie încheiat cu BERD;

12. punerea la dispoziție cu titlu gratuit, în perioada 28 iulie – 5 august a unor locații din incinta Centrului de Afaceri și Expoziții către Asociația CS Rally Spirit în vederea realizării Raliului Moldovei – ediția a XIV-a;

13. aprobarea aportului municipiului Bacău la majorarea capitalului social al Thermoenergy Group SA în valoare de 1.094.150 lei prin compensarea creanței certe;

14. completarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Thermoenergy Group SA;

15. aprobarea planului de selecție și al profilului candidatului pentru demararea procedurii la Thermoenergy Group SA pentru noii administratori;

16, 17, 18, 19. aprobarea vânzării unor locuințe ANL către chiriașii acestora: Gigi O, Vasile-Gabriel D, Daniela S, Iulian-Ionuț R;

20. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;

21. aprobarea prelungirii duratei prevăzută în unele contracte de concesionare;

22. modificarea HCL 413/2022 privind constituirea Consiliului Local al Copiilor ca urmare a desfășurării unei noi proceduri de selecție;

23. aprobarea unei noi norme interne privind modalitatea de atribuire către SSPM a contractelor de lucrări/servicii/furnizare;

24. modificarea HCL 252/2015 a Regulamentului privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii 52/2011 ca urmare a majorării salariului minim;

25. modificarea organigramei Primăriei Bacău în sensul mutării definirtive a doi muncitori de la Secția Parcuri, Spații Verzi la Serviciul Administrare Clădiri;

26. constituirea în favoarea municipiului Bacău a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului de 168 mp, proprietate a CFR SA, în vederea desfășurării investiției „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gară – Cartier CFR”;

27. aprobarea listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile în baza Legii 350/2005;

28. aprobarea listei finale a proiectelor sportive care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii 69/2000;

29. atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău;

30. modificarea HCL 539/2023 privind aprobarea taxelor locale în ceea ce privește tarifele de închiriere de la Insula de Agrement prin completarea lor cu două zone: F și G.

31. aprobarea termenilor și condițiilor pentru comunitatea de antreprenori locali – rezidenți ai HUB Orizont;

32. aprobarea regulamentului privind accesul persoanelor și autovehiculelor în incinta HUB Orizont;

33. actualizarea planului de acțiune pentru reducerea zgomotului în municipiul Bacău;

34. plata cotizației pentru anul 2024 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS);

35. includerea în domeniul privat a unor bunuri imobile;

36. trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri în scopul scoaterii din funcțiune;

37. trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public;

38. trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public;

39. declararea unui teren de 1086 mp din str. Aeroportului (fundătura) ca bun de uz și interes public local în vederea reglementării cu destinația de drum de acces;

40. declararea unor terenuri ca bunuri de uz și interes public local, introducerea în domeniul public și majorarea valorii de inventar a unor bunuri existente în domeniul public;

41. aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău;

42. analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol;

proiecte peste ordinea de zi: 43, 44, 45, și 46. modificarea organigramelor în vederea punerii în aplicare a Legii 296/2023 privind asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung:
– 2. Primăria Bacău;
– 3. Direcția de Asistență Socială (DAS);
– 4. Serviciul Municipal de Utilități Publice (SMUP).
– 5. Poliția Locală.

Documentația pentru toate proiectele de hotărâre ar trebui să fie publicată aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții.

De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului, dar și pe YouTube.

2 thoughts on “Ședința Consiliului Local Bacău din 4 iulie 2024 (rezumatul proiectelor)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *