Ședința Consiliului Local Bacău din 6 octombrie 2023 (rezumatul proiectelor)

La nici o săptămână de la ultima ședință, mâine, la ora 9:00, este convocată o nouă întrunire a Consiliului Local Bacău ce cuprinde 26 de proiecte de hotărâre: câteva investiții, chestiuni privind Compania Regională de Apă, vânzări discutabile de terenuri, o rectificare destul de complexă a bugetului local, dar și propunerea de a muta primăria în niște spații din clădirea SIF Moldova cu o sumă care ajunge la peste 6,5 milioane lei.

Din aceleași motive personale sunt plecat din localitate și nu voi fi prezent în sală, dar voi participa online la ședință și voi interveni la proiectele unde este necesar acest lucru.

Rezumatul complet al proiectelor:

01. aprobarea contribuției de 385.904 lei la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană (ADIZM) Bacău pentru anul 2023;

02. actualizarea bugetului traseului pentru biciclete semicircular Mioriței cu noile valori ale devizului: 8,49 milioane lei;

03. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza DALI) și declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea amenajării sistemului giratoriu în intersecția străzilor Dr. Al. Șafran, Poligonului și Alexei Tolstoi. Valoarea investiției: 12,3 milioane lei.

04. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Logofăt Tăutu 1 – Neagoe Vodă 14 – Banca Națională 44. Valoarea estimată: 5,5 milioane lei;

05. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Slănicului – Logofăt Tăutu – Neagoe Vodă. Valoarea estimată: 4,25 milioane lei;

06. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Ștefan cel Mare – Iosif Cocea – 22 Decembrie. Valoarea estimată: 11,4 milioane lei;

07. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Garofiței – Castanilor – Mărășești. Valoarea investiției: 14,4 milioane lei;

08. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Carpați nr. 10. Valoarea investiției: 10,9 milioane lei;

09. închirierea unui spațiu de 4.496 mp din incinta Casei albastre (clădirea SIF Moldova), pe o perioadă de 3 ani, la costul de peste 6,57 milioane lei, pentru mutarea sediului administrativ al Primăriei Bacău. 

Așa cum scrie Ziarul de Bacău, Primăria ar urma să plătească circa 35.000 de euro lunar către filiala Evergent Investments, fosta SIF Moldova, locul unde a și lucrat pentru o perioadă, înainte de a fi deputat, primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu. Doar o coincidență „fără vină”.

10. rectificarea bugetului local pe anul 2023, conform propunerilor din expunerea de motive ce se întinde pe 7 pagini care pot fi consultate aici;

11. modificarea prețului local de facturare a energiei termice, astfel încât primarul Viziteu cere majorarea prețului la gigacalorie pentru populație: de la 263 lei/gigacalorie la 313 lei/gigacalorie, prin diminuarea subvenției acordate de la bugetul local, ca urmare a consultărilor politice din ultimele zile. Potrivit acestor discuții, prețul gigacaloriei urmează să fie majorat în 8 tranșe egale de la an la an;

12. alocarea 50.000 de lei pentru achiziționarea unor servicii de asistență juridică pentru procesele municipalității cu CRAB SA, precum și cu alte entități, cauze ce au ca obiect Rezerva de apă a municipiului Bacău;

Am spus deja că nu voi aproba niciun leu pentru războaiele juridice pornite pe bani publici de Viziteu, iar motivele le-am expus în articolul publicat marți.

13. aprobarea studiului de fezabilitate și a investițiilor pentru participarea municipiului Bacău la proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată. Valoarea acestora se ridică la 471 de milioane de lei, iar cofinanțarea aferentă UATM Bacău este de 8,8 milioane lei;

14. aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor la apă;

15. completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de termoficare în sensul transmiterii către Thermoenergy Group SA a mai multor mijloace fixe rezultate ca urmare a finalizării proiectului de modernizare a rețelelor secundare;

16. completarea HCL 310/2018 privind trecerea construcțiilor ANL din proprietatea publică a municipiului în cea a statului cu o serie de imobile;

17. modificarea organigramei Primăriei Bacău prin mutarea și transformarea mai multor posturi ocupate și vacante:
– funcția publică vacantă de referent clasa III de la Compartimentul Evidență și Relații Consiliul Local din cadrul Serv. Adm. Publică Locală se transformă în funcția publică de consilier clasa I;
– funcția contractuală vacantă de inspector specialitate grad IS de la Compartimentul GIS (Serviciul Urbanism) se mută definitiv la Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat din cadrul Serviciului Evidență Patrimoniu (Direcția Patrimoniu);
– se mută doamna Năstase Daniela (inspector IA S) de la Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat (Direcția Patrimoniu) la Compartimentul Planificare și Mobilitate Urbană, Monumente (Direcția Urbanism);
– se mută dl. Păduraru Andrei (funcționar consilier I asistent) de la Biroul autorizații în construcții (Direcția Urbanism) la Compartimentul urmărire lucrări (Direcția Patrimoniu);
– funcția publică vacantă de consilier I debutant se mută de la Compartimentul urmărire lucrări (Direcția Patrimoniu) la Structura întreținere patrimoniu (Direcția Patrimoniu);
– funcția contractuală vacantă de inspector debutant de la Compartimentul cadastru (Direcția Patrimoniu) se mută la Compartimentul evidență patrimoniu (Direcția Patrimoniu) și se transformă în inspector II S;
– funcția contractuală vacantă de inspector debutant de la Compartimentul cadastru (Direcția Patrimoniu) se mută la Compartimentul exploatare fond locativ și gestonare spații/terenuri (Direcția Patrimoniu) și se transformă în inspector II S.
– mutarea definitivă, cu repartizarea posturilor, a doamnelor Jicu Niculina și Farcaș Maria de la Secția parcuri spații verzi la Serviciului administrare clădiri din cadrul Direcției Patrimoniu.

18, 19, 20 și 21. vânzarea prin licitație a 4 terenuri din str. Erou Ciprian Pintea (lângă Stadionul Municipal) pentru amenajarea unor parcări private. Suprafața cumulată a acestor terenuri este de 1.079 mp, iar valoarea de vânzare cumulată este de 211.096 euro.

O fi mult, o fi puțin, vă las pe voi să spuneți. Dar ce vă pot spune eu este că aceste terenuri apar în registrul spațiilor verzi, iar conform legii destinația lor nu poate fi schimbată. Tind să cred că cine și-a pus semnătura pe aceste proiecte este amator de senzații tari… De asemenea, grupul de inițiativă Protejați spațiile verzi Bacău ridică o serie de întrebări pertinente în privința vânzării acestor terenuri publice.

22. modificarea Regulamentului privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri ca urmare a majorării salariului minim brut;

23. aprobarea unei solicitări către Consiliul de Administrație al Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB) SA pentru convocarea de îndată a AGA pentru demiterea din funcție a directorului pe fondul gestionării ultimelor avarii la aducțiunea de apă;

24A. acordarea unor drepturi sportivilor CSM Bacău în sensul folosirii în mod gratuit a Bazei sportive „Constantin Anghelache” (Letea) în baza unui program stabilit împreună cu structura Administrare baze sportive și de agrement, parcuri;

24B. însușirea întâmpinării formulate în dosarul 1703/110/2023 de pe rolul Tribunalului Bacău în care reclamanta Maricica Văleanu cere anularea art. 22 lit. „m” din Regulamentul privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere, aprobat prin HCL nr. 295/2021, prevedere care face referire la sancționarea șoferilor care parchează neregulamentar.

24C. mandatarea împuterniciților în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) SA pentru propunerea unui plan de reorganizare a societății ca urmare a intrării în insolvență.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

One thought on “Ședința Consiliului Local Bacău din 6 octombrie 2023 (rezumatul proiectelor)

  1. OSP isi da arama pe fata cu chiria exorbitanta pe care o propune catre SIF Moldova, acolo unde a fost angajat (conflict de interese?!!!). Bataie de joc la adresa banului public!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *